بحران آب، صنعت آبزی پروری خوزستان را تعطیل کرد

درخواست حذف این مطلب

رییس اتحادیه آبزی پروران خوزستان گفت: در حال حاضر با توجه به مسایل مطرح شده در بحث آب، هیچکدام از آبزی پروران استان به صورت مجاز فعالیت نمی کنند و مسئولان باید پاسخگوی وضعیت معیشتی انی که سال ها از طریق این بخش معیشت خود را تامین کرده اند، باشند.

سید مصطفی در گفت وگو با ایسنا – منطقه خوزستان، با اشاره به مشکلاتی که کمبود آب برای آبزی پروران استان به وجود آورده است، اظهار کرد: با وجه به اخطارهای سازمان آب و برق در خصوص بحران آب در حال حاضر به صورت رسمی هیچ اجازه ای برای پرورش آبزیان در استان خوزستان وجود ندارد.

وی افزود: سازمان آب و برق پیش از پایان سال گذشته در خصوص مشکلات آب در استان اخطارهایی داد و علی رغم پیگیری های فراوانی که انجام گرفت اما در این زمینه اجازه آبزی پروری به هیچ کدام از آبزی پروران استان داده نشد.

رییس اتحادیه آبزی پروران خوزستان با اشاره به وضعیت آبزی پروران استان، تصریح کرد: آبزی پروران استان در حال حاضر به سه دسته تقسیم می شوند. عده ای کاملا مزارع پرورشی خود را تعطیل کرده اند و دیگر کشت نمی کنند اما عده ای نیز به اخطارها بی توجه بوده اند و با توجه به این که مجبور هستند، مزارع خود را آبگیری کرده اند. عده ای هم منتظر هستند شاید در آینده مجوز پرورش داده شود و مجددا کار خود را از سر بگیرند.

بیان کرد: در حال حاضر با توجه به مسایل مطرح شده در بحث آب، هیچکدام از آبزی پروران استان به صورت مجاز فعالیت نمی کنند و مسئولان باید پاسخگوی وضعیت معیشتی انی که سال ها از طریق این بخش معیشت خود را تامین کرده اند، باشند.
 
وی با بیان این که استان خوزستان در مقایسه با بسیاری از استان ها یک استان با منابع آبی مطلوب است، ادامه داد: متاسفانه پیگیری و تلاش هایی انجام دادیم تا مجوزی برای فعالیت و پرورش آبزیان داشته باشیم، اما این پیگیری ها به نتیجه ای نرسید و اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، همه واحدهای آبزی پروری در استان باید تعطیل شوند