حضور ناظر بازی در جایگاه خبرنگاران و ا اج افراد غیر مسئول

درخواست حذف این مطلب

ناظر دیدار تیم های صنعت نفت و تراکتورسازی با حضور در جایگاه خبرنگاران، افراد غیر مسئول را از این جایگاه ا اج کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، پس از به ثمر رسیدن گل صنعت نفت در دقیقه 17، افراد حاضر در جایگاه خبرنگاران شادی بسیاری از خود نشان دادند که این شادی در ورزشگاه خالی از تماشاگر بسیار نمود داشت، این موضوع توسط جلال مرادی ناظر این دیدار مورد اعتراض قرار گرفت.

این موضوع با وساطت و حضور رئیس هیأت فوتبال آبادان در جایگاه خبرنگاران خاتمه یافت.

اما این پایان ماجرا نبود و در بین دو نیمه ناظر این بازی در جایگاه خبرنگاران حاضر شد و افراد غیر مسئول را از این مکان ا اج کرد.

این موضوع مورد اعتراض خبرنگاران و افراد غیر مسئول در این جایگاه قرار گرفت تا جایی درگیری لفظی شدیدی بین دو طرف رد و بدل شد.

جلال مرادی در پایان دستور داد تا چند فرد خاطی از ورزشگاه خارج شوند.